Tiiviysmittaus auttaa välttämään ikävät yllätykset

Pirkanmaan Kiinteistö- ja Sisäilmatutkimus tekee luotettavat tiiviysmittaukset Tampereella ja Pirkanmaan seudulla.

Rakennuksen ilmavuotoluku tarvitaan lähtötietona rakennuksen lämmöntarpeen laskennassa. Uudisrakennuksessa lämmöntarvetta tarkastellaan rakennuslupavaiheessa energiaselvitystä ja -todistusta laadittaessa, sekä näiden tietojen tarkistamista varten ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Käytössä olevien rakennusten osalta lämmöntarvetta tarkastellaan energiakatselmuksen ja energiatodistuksen laatimisen yhteydessä.

Rakennuksen hyvä ilmanpitävyys parantaa sisäilman laatua. Vedontunne vähenee, kuten myös mahdollisten epäpuhtauksien, homeiden, radonin (kaasu) ja muiden haitallisten aineiden kulkeutuminen vaipparakenteista ja maaperästä sisäilmaan.

Hyvä ilmanpitävyys parantaa myös rakenteiden kosteusteknistä toimintaa, koska kostea sisäilma ei pääse virtaamaan rakenteisiin ja toisaalta siksi, että kylmä ulkoilma ei pääse jäähdyttämään rakennetta ja aiheuttamaan materiaalikerrosten välisiin rajapintoihin homeen kasvulle otollisia olosuhteita tai kosteuden tiivistymisriskiä.

Tiiviysmittauksen oheismittauksena tehtävä lämpökuvaus paljastaa todella luotettavasti ja helposti epätiiviyskohdat, jolloin niiden tiivistäminen on helppoa.

Ota yhteyttä, kun tiiviysmittaus on tarpeen!