Asunnossa asukkaat havaitsivat ylimääräistä hajua, jonka he tulkitsivat homeen hajuksi.

Tehdyt toimenpiteet:

 1. Ilmanvaihdon tutkimus: Asunnon ilmanvaihto tutkittiin aistinvaraisesti ja mittauksin. Ilmavirtaukset ja venttiilien virtaussuunnat tutkittiin merkkisavun avulla. Venttiilien sijoittelu ja lukumäärä arvioitiin. Ilmanvaihto oli tyydyttävä.
 2. Riskikartoitus: Rakennuspiirustukset tutkittiin mahdollisten riskirakenteiden varalta. Rakennuksen sisä- ja ulkopuoli tutkittiin mahdollisten kosteusvaurioriskien varalta.Riskikartoituksessa havaittiin rakennuksen suurimmaksi riskiksi valesokkelirakenne ja etenkin rakennuksen etupuoli, jossa maan pinta vietti voimakkaasti rakennukseen päin.
 3. Kosteuskartoitus: Pintakosteudenosoittimella tutkittiin kohonneen riskin alueet, josta saatiin vahvistus vaurioiden sijainnista ja mahdollisuudesta.
 4. Kosteusmittaukset: Kevyisiin rakenteisiin porattiin neljä reikää kevyisiin seiniin ja mitattiin rakenteessa olevan ilman hetkellinen todellinen kosteussisältö. Mittauksien tulos viittasi mahdollisten vaurioiden sijaitsevan riskikartoituksessa todetuissa paikoissa.
 5. Rakenneavaukset: Rakennuksen sisäpuolelle tehtiin kaksi rakenneavausta korkeimman riskin alueelle ja kaksi rakenneavausta pienemmän riskin alueelle.
 6. Raportointi: Rakenneavauksista määritettiin kosteusvaurioon johtaneet syyt ja vaurion laajuus. Näiden tietojen pohjalta laadittiin raportti, johon suunniteltiin korjausehdotukset. Tässä tapauksessa asiakas oli halunnut raporttiin myös arvion korjauskustannuksista.

Tämä oli tyypillinen tapaus omakotitalossa. Hintaa tutkimuksille raportteineen (ilman kilometrikorvauksia) tuli yhteensä 1106 euroa. Yleensä hinta tämän tapaisissa tutkimuksissa on 800...1200 euroa, jos ei tarvitse ottaa materiaalinäytteitä. Näytteet ovat kalliita ja sen vuoksi niitä ei oteta turhaan (100...200 euroa/kpl). 


Jätä yhteydenottopyyntö!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Kiinteistö- ja Sisäilmatutkimus Oy
Härmälänkatu 22 A 6, 33900 Tampere

Y-tunnus: 2409341-6
Puh: 0400 786 772

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Pirkanmaan Kiinteistö- ja Sisäilmatutkimus Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.