Asunnossa asukkaat havaitsivat ylimääräistä hajua, jonka he tulkitsivat homeen hajuksi.

Tehdyt toimenpiteet:

  1. Ilmanvaihdon tutkimus: Asunnon ilmanvaihto tutkittiin aistinvaraisesti ja mittauksin. Ilmavirtaukset ja venttiilien virtaussuunnat tutkittiin merkkisavun avulla. Venttiilien sijoittelu ja lukumäärä arvioitiin. Ilmanvaihto oli tyydyttävä.
  2. Riskikartoitus: Rakennuspiirustukset tutkittiin mahdollisten riskirakenteiden varalta. Rakennuksen sisä- ja ulkopuoli tutkittiin mahdollisten kosteusvaurioriskien varalta.Riskikartoituksessa havaittiin rakennuksen suurimmaksi riskiksi valesokkelirakenne ja etenkin rakennuksen etupuoli, jossa maan pinta vietti voimakkaasti rakennukseen päin.
  3. Kosteuskartoitus: Pintakosteudenosoittimella tutkittiin kohonneen riskin alueet, josta saatiin vahvistus vaurioiden sijainnista ja mahdollisuudesta.
  4. Kosteusmittaukset: Kevyisiin rakenteisiin porattiin neljä reikää kevyisiin seiniin ja mitattiin rakenteessa olevan ilman hetkellinen todellinen kosteussisältö. Mittauksien tulos viittasi mahdollisten vaurioiden sijaitsevan riskikartoituksessa todetuissa paikoissa.
  5. Rakenneavaukset: Rakennuksen sisäpuolelle tehtiin kaksi rakenneavausta korkeimman riskin alueelle ja kaksi rakenneavausta pienemmän riskin alueelle.
  6. Raportointi: Rakenneavauksista määritettiin kosteusvaurioon johtaneet syyt ja vaurion laajuus. Näiden tietojen pohjalta laadittiin raportti, johon suunniteltiin korjausehdotukset. Tässä tapauksessa asiakas oli halunnut raporttiin myös arvion korjauskustannuksista.

Tämä oli tyypillinen tapaus omakotitalossa. Hintaa tutkimuksille raportteineen (ilman kilometrikorvauksia) tuli yhteensä 1106 euroa. Yleensä hinta tämän tapaisissa tutkimuksissa on 800...1200 euroa, jos ei tarvitse ottaa materiaalinäytteitä. Näytteet ovat kalliita ja sen vuoksi niitä ei oteta turhaan (100...200 euroa/kpl). 


    

Jätä yhteydenottopyyntö!