Tiiviysmittaus

Pirkanmaan Kiinteistö- ja Sisäilmatutkimus tekee luotettavat tiiviysmittaukset Tampereella ja Pirkanmaan seudulla. Meillä on käytössä kalibroitu kalusto ja mittauksen suorittajalla on VTT:n myöntämä Rakennusten tiiviyden mittaajan sertifikaati, joten tulos kelpaa aina rakennusvalvonnalle.

Rakennuksen ilmavuotoluku n50 tai q50 tarvitaan lähtötietona rakennuksen lämmöntarpeen laskennassa. Uudisrakennuksessa lämmöntarvetta tarkastellaan rakennuslupavaiheessa energiaselvitystä ja -todistusta laadittaessa, sekä näiden tietojen tarkistamista varten ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Käytössä olevien rakennusten osalta lämmöntarvetta tarkastellaan energiakatselmuksen ja energiatodistuksen laatimisen yhteydessä.

Rakennuksen hyvä ilmanpitävyys parantaa sisäilman laatua. Vedontunne vähenee, kuten myös mahdollisten epäpuhtauksien, homeiden, radonin (kaasu) ja muiden haitallisten aineiden kulkeutuminen vaipparakenteista ja maaperästä sisäilmaan.

Hyvä ilmanpitävyys parantaa myös rakenteiden kosteusteknistä toimintaa, koska kostea sisäilma ei pääse virtaamaan rakenteisiin ja toisaalta siksi, että kylmä ulkoilma ei pääse jäähdyttämään rakennetta ja aiheuttamaan materiaalikerrosten välisiin rajapintoihin homeen kasvulle otollisia olosuhteita tai kosteuden tiivistymisriskiä.

Tiiviysmittauksen oheismittauksena tehtävä lämpökuvaus paljastaa luotettavasti ja nopeasti epätiiviyskohdat, jolloin niiden tiivistäminen on mahdollista.

Ota yhteyttä, kun tiiviysmittaus on tarpeen!

Tiiviysmittaus

Jätä yhteydenottopyyntö!