Tiiviysmittaus

Pirkanmaan Kiinteistö- ja Sisäilmatutkimus tekee luotettavat tiiviysmittaukset Tampereella ja Pirkanmaan seudulla. Meillä on käytössä kalibroitu kalusto ja mittauksen suorittajalla on VTT:n myöntämä Rakennusten tiiviyden mittaajan sertifikaati, joten tulos kelpaa aina rakennusvalvonnalle.

Rakennuksen ilmavuotoluku n50 tai q50 tarvitaan lähtötietona rakennuksen lämmöntarpeen laskennassa. Uudisrakennuksessa lämmöntarvetta tarkastellaan rakennuslupavaiheessa energiaselvitystä ja -todistusta laadittaessa, sekä näiden tietojen tarkistamista varten ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Käytössä olevien rakennusten osalta lämmöntarvetta tarkastellaan energiakatselmuksen ja energiatodistuksen laatimisen yhteydessä.

Rakennuksen hyvä ilmanpitävyys parantaa sisäilman laatua. Vedontunne vähenee, kuten myös mahdollisten epäpuhtauksien, homeiden, radonin (kaasu) ja muiden haitallisten aineiden kulkeutuminen vaipparakenteista ja maaperästä sisäilmaan.

Hyvä ilmanpitävyys parantaa myös rakenteiden kosteusteknistä toimintaa, koska kostea sisäilma ei pääse virtaamaan rakenteisiin ja toisaalta siksi, että kylmä ulkoilma ei pääse jäähdyttämään rakennetta ja aiheuttamaan materiaalikerrosten välisiin rajapintoihin homeen kasvulle otollisia olosuhteita tai kosteuden tiivistymisriskiä.

Tiiviysmittauksen oheismittauksena tehtävä lämpökuvaus paljastaa luotettavasti ja nopeasti epätiiviyskohdat, jolloin niiden tiivistäminen on mahdollista.

Ota yhteyttä, kun tiiviysmittaus on tarpeen!

Tiiviysmittaus

Jätä yhteydenottopyyntö!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Kiinteistö- ja Sisäilmatutkimus Oy
Härmälänkatu 22 A 6, 33900 Tampere

Y-tunnus: 2409341-6
Puh: 0400 786 772

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Pirkanmaan Kiinteistö- ja Sisäilmatutkimus Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.