Asiantuntijalausunnot

Asiantuntijalausuntoa tarvitaan yleisimmin asuntokaupan tai kiinteistökaupan riitatapausten yhteydessä.

Olemme hoitaneet satoja riitatapauksia ja hallitsemme siihen liittyvät asiat. Osaamme hoitaa yhteyden ja asian hoitamisen asianajajanne kanssa yhteistyössä niin, että molemmilla osapuolilla on selkeät roolit mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Laajan rakennusalalta saadun kokemuksen vuoksi tunnistamme rakenteet ja tiedämme millaisia niiden pitäisi olla. Tämä on peruste sille, että tunnistamme sellaisen rakenteen, jossa on rakennusvirhe tai joka on riskirakenne. 

Virheitä ja niiden vaikutusta rakennukselle ja/tai sisäilmalle arvioidaan Rakennusmääräyskokoelman, Terveydensuojelulain ja Asumisterveysasetuksen määräysten mukaisesti. Meidän lausuntomme nojaa aina edellä mainittuihin voimassa oleviin tai voimassa olleisiin määräyksiin, lakeihin ja asetuksiin. 

Meiltä ei voi saada lausuntoa, joka on väärä tai tahallisesti virheellinen ja tarkastelemme kiinteistöä mahdollisimman puolueettomasti ja käymme teidän asianne erittäin huolellisesti läpi, jolloin teidän oikeutenne ja etunne toteutuvat. 

Kokeneen ja pätevän asiantuntijan tekemän raportin ansiosta voit riitatapauksessa saada merkittäviä säästöjä ja parhaimmillaan säästyt raskaalta ja kalliilta oikeudenkäynniltä. 

Riitaa voi syntyä myös urakoitsijan kanssa siitä, millainen lopputuloksen pitäisi olla tai mikä on sopimuksen sisältö. Tämän arvioiminen on joskus hankalaa, mutta meidän pitkä kokemus rakennusalan urakoinneista antaa tähän hyvän pohjan ja pystymme arvioimaan sopimusta ja lopputulosta luotettavasti ja puolueettomasti. 

Jätä yhteydenottopyyntö!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Kiinteistö- ja Sisäilmatutkimus Oy
Härmälänkatu 22 A 6, 33900 Tampere

Y-tunnus: 2409341-6
Puh: 0400 786 772

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Pirkanmaan Kiinteistö- ja Sisäilmatutkimus Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.